Menn i barnehagen - MIB har lagt til 4 nye bilder.

Trønderavisen har sak om menn i barnehagen som hovedoppslag!
... Se mereSe mindre

2 dager siden

Trønderavisen har sak om menn i barnehagen som hovedoppslag!

Menn i barnehagen - MIB har delt tautdanning.no sitt bilde.

Flott at yrket profileres!
... Se mereSe mindre

2 dager siden

Flott at yrket profileres!

Petter Sundet Duesten, Erik Hauglund og 14 andre Lik dette

Arne NordhaugSpør du meg er det mannlige barne-og ungdomsarbeidere som trengs mest! Selvfølgelig har jeg ingenting annet enn ros til de gode barnehagelærerene vi har her i Norge. Men når det kommer til menn i barnehagen er det utvilsomt at det er fagarbeiderene som vil ha mest samvær med barna! Nærhet, tilstedeværelse og aktive manlige rollemodeller er en mangel for mange barnehager i Norge! Beklageligvis er det for mange faktorer med videreutdanning i barn- og omsorgsyrket som appelerer til menn! Personlig mener jeg en av de største er status grunna tittel. Dette er en skam! Vær stolt av å være der med og for Barna! Dere er støttehjulene til hele Norges foreldre og barn, hjelp neste generasjon å sykle fremover!

2 dager siden   ·  1

1 Svar

Avatar

Kommenter på Facebook

Det er lagt frem ny regjeringsplattform - en av lovnadene er å styrke rekrutteringen av menn til barnehagen! Dette er å lese på side 57:

Barnehager
Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek, læring og utvikling på barns premisser. Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud, og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Gode sosiale ferdigheter og forståelse for egne og andres grenser er viktig kompetanse barnehagen kan gi barna, og regjeringen vil fremheve viktigheten av trening i sosial kompetanse. Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Læring må skje gjennom lek, og den enkelte barnehage må ha frihet til å lage tilpassede opplegg.

Regjeringen vil:
•Følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene.
•Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
•Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
•Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
•Styrke språkopplæringen i barnehagene.
•Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
•Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
•Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
•Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
•Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
•Evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene.
•Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
•Styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart.
... Se mereSe mindre

4 dager siden

Beathe Sætveit, Bojan Kovacic og 15 andre Lik dette

Torstein UnstadDere har en litt uheldig skrivefeil, "Stryke rekrutteringen av menn", fikk et lite sjokk når jeg leste det. :)

3 dager siden

1 Svar

Avatar

Kommenter på Facebook

Her kan du lese siste nytt fra SSB hvor det kommer frem at menn gjør en forskjell i barnehagen.

Vi ønsker våre lesere en riktig god jul, et godt nytt år, og takker for godt besøk på nettstedet i 2017.
... Se mereSe mindre

4 uker siden

Her kan du lese siste nytt fra SSB hvor det kommer frem at menn gjør en forskjell i barnehagen. 

Vi ønsker våre lesere en riktig god jul, et godt nytt år, og takker for godt besøk på nettstedet i 2017.

Thor Egil Naas, Kenneth Haallman og 23 andre Lik dette

Patricia Cooper StafsethKunne ikke vært mer enig- dere gjør en stor forskjell ❤

4 uker siden   ·  2
Avatar

Kommenter på Facebook