Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Click here to Troubleshoot.

Fin film om kjønn og balanse! ... Se mereSe mindre

Video image

6 måneder siden

Kommenter på Facebook

MIB -Malvik - Vi vil vise at det faktisk er mulig å være mann i barnehage i dagens samfunn.

Vi fortsetter å presentere MIB nettverk. Vi har stilt MIB Malvik noen spørsmål

Si litt om hvordan, og hvorfor dere kom i gang.
Vi fikk tilbud om å kjøpe t-skjorter under et MiB dag på Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH). Siden vi var en ny oppstartet barnehage, syntes vi at vi trengte ett nettverk som kunne hjelpe til med å få flere kvalifiserte mannlige ansatte.

Hva er målsettingen med nettverket?
Målsetningen er å rekruttere, samt beholde menn i bhg i Malvik. Vi forsøker å gjøre oss synlige i nærmiljøet med turer og bruk av t-skjortene. Vi vil vise at det faktisk er mulig å være mann i bhg i dagens samfunn.

Hvordan er dere organisert?
Vi har ikke et eget styre. Kun en leder. I spørsmål rundt felles turer eller arrangement, kaller vi alle medlemmene inn til møte og diskuterer hvor, hvordan og når der.

Har dere noe støtte og har dere kontakt med kommunen eller fylkesmann?
Vi hadde støtte fra fylket i oppstarten, men det har vi ikke lenger. Vi har heller ikke støtte fra kommunen, så tilbudet blir også deretter. Vi har ikke hatt møte med kommunen enda, noe vi ser at vi kanskje må prioritere i fremtiden om nettverket skal bli interessant for medlemmene.

Hvilke aktiviteter har dere?
Pr.dd. har vi kun en aktivitet. Hver vår, tar alle mannlige ansatte i Malviks barnehage med seg barna ned til Midtsandtangen. Her er vi hele dagen, og det er bare mannlige ansatte. Dette gjør vi for at vi skal bli mer synlig i nærmiljøet. Vi får også bemerkninger fra barna som for eksempel. «er det bare menn her i dag?». Denne turen planlegger vi sammen på et møte i forkant.

Tips til andre som vil starte opp?
Sørg for å få ett nettverk som alle føler de er en del av. Ikke vær så opptatte av styre ol., men sørg for at alle kan delta. Ha aktiviteter som kanskje er litt forskjellig fra det dere gjør til vanlig. Gjør dere synlige og ikke minst, husk å ha takhøyde og mye humor.
Husk at tilstelninger på fritiden kan være vanskelig å gjennomføre da man ofte har nok med sine egne familier eller hobbyer.

Andre ting dere vil si noe om?
Ett nettverk er ikke bedre en medlemmene som deltar i nettverket. Alle er positive og deltar med glød på eventuelle møter, men når det skal arrangeres ting, spesielt utenfor jobbtid, er man stort sett opptatt med sitt. Nettverket skulle gjerne handlet mer om fag, men det er vanskelig å få til. Det er ikke så ofte at man får noen til å holde ett fremlegg av de som er medlemmer, og det er dessverre ikke penger til å leie inn foredragsholdere.
MIB fagdag på DMMH er vi alle veldig positive til.
... Se mereSe mindre

6 måneder siden

MIB Hallingdal – en ressurs for kommunene i regionen!
Vi fortsetter å presenterer lokale MIB grupper omkring i landet. I dag presenterer vi MIB Hallingdal. Bernt Ivar Hjelmsø er barnehagefaglig rådgiver i Hol kommune og er leder for gruppen. Han forteller at MIB Hallingdal har et uttalt mål: Vårt mål er å hjelpe kommunene i å rekruttere og beholde de mennene som i dag jobber i barnehagene og i fremtiden blir ansatt.

MIB-Hallingdal representerer kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Pr. dags dato er det tre menn i Hol kommune, to menn i Ål kommune, en mann i Hemsedal og to menn på Nesbyen. Gol og Flå har ingen menn ansatt akkurat nå.

Kommunene støtter arbeide med kr 4000 pr. kommune årlig, og MIB drifter seg selv. Av aktiviteter har de medlemsmøter tre ganger i året og arbeidsgruppen har også møter mellom disse samlingene.
MIB Hallingdal er behjelpelig med å promotere yrket og er villige til å reise på messer og skoler for å hjelpe kommunene. Nå sist var de på yrkesmessa på Storefjell og møtte elever fra 8. trinn til 3.år på videregående.

Bernt Ivar Hjelmsø kan nås på epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no eller på telefon 95788891.
MIB Hallingdal har også en FBside:Menn i barnehagen Hallingdal - MIB
... Se mereSe mindre

MIB Hallingdal – en ressurs for kommunene i regionen!
Vi fortsetter å presenterer lokale MIB grupper omkring i landet. I dag presenterer vi MIB Hallingdal. Bernt Ivar Hjelmsø er barnehagefaglig rådgiver i Hol kommune og er leder for gruppen. Han forteller at MIB Hallingdal har et uttalt mål: Vårt mål er å hjelpe kommunene i å rekruttere og beholde de mennene som i dag jobber i barnehagene og i fremtiden blir ansatt. 

MIB-Hallingdal representerer kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Pr. dags dato er det tre menn i Hol kommune, to menn i Ål kommune, en mann i Hemsedal og to menn på Nesbyen. Gol og Flå har ingen menn ansatt akkurat nå.

Kommunene støtter arbeide med kr 4000 pr. kommune årlig, og MIB drifter seg selv. Av aktiviteter har de medlemsmøter tre ganger i året og arbeidsgruppen har også møter mellom disse samlingene. 
MIB Hallingdal er behjelpelig med å promotere yrket og er villige til å reise på messer og skoler for å hjelpe kommunene. Nå sist var de på yrkesmessa på Storefjell og møtte elever fra 8. trinn til 3.år på videregående.

Bernt Ivar Hjelmsø kan nås på epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no eller på telefon 95788891. 
MIB  Hallingdal har også en FBside:https://www.facebook.com/MIBHallingdal/

7 måneder siden

Vi gratulerer MIB Asker med ny organisering! Flott at nettverket fortsatt er aktivt! ... Se mereSe mindre

7 måneder siden

Håper alle har en fin dag! Her er en liten inspirasjonsfilm til dere. Barn har rettferdighetssans og kloke tanker om likeverd og likestilling mellom kjønn.
youtu.be/jax54E2GWWg
... Se mereSe mindre

Video image

7 måneder siden

Kommenter på Facebook