1 month ago

Flott reklame for barnehagen som en fin og utviklende arbeidsplass.

1 month ago
Ulike forventninger til hvordan gutter og jenter skal bevege seg

Spennende forskning om bevegelse og ulike forventninger til gutter og jenter.

Hva skjer når barna leker fritt på barnehagens uteområde - og hva skal til for å gi gutter og jenter like muligheter til å utfolde seg? Det har førsteamanuensis Lillian Pedersen ved Høgskulen på Vestlandet forsket på.

1 month ago
Flere menn enn kvinner hopper av barnehagelærerstudiet

Større frafall blant menn enn kvinner i utdanningen. Hvordan kan vi snu denne tendensen?

Dette gjør det vanskeligere å nå målsettingen om flere menn i barnehagene, påpeker Bente Abrahamsen som har forsket på frafall fra barnehagelærerutdanningen og fire andre kvinnedominerte profesjonsstudier.

1 month ago

I dag er det mannsdagen. Vi gratulerer alle menn, og håper dere blir satt pris på også på arbeidsplassen.

3 months ago
Positiv særbehandling

Positiv diskriminering innebærer å behandle menn og kvinner ulikt. Dette betyr at arbeidsgiver kan velge en mann fremfor en kvinne til arbeid i barnehagen, dersom mannen er tilnærmet eller er like godt kvalifisert. Les mer om positiv særbehandling her:

Positiv særbehandling, bedre kjent som kvotering, er lovlig forskjellsbehandling for å oppnå mer likestilling. Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du lese mer om hva lovverket sier om dette.

3 months ago
Bilder fra Menn i barnehagen - MIB sitt innlegg

Fredag gikk konferansen "GenderEye End of Project" av stabelen. Konferansen var internasjonal. Det var stor interesse for Norges arbeid med rekruttering av menn. Les mer om hva de fant ut i prosjektet og se deres flotte verktøy her: https://gendereye.org/outputs/useful-resources/

3 months ago
– Flere menn i barnehagene er en plikt

Johannessen har gode poenger i denne kronikken fra 2017. Vi venter fortsatt på ny handlingsplan og mer satsing på rekruttering av fler menn i barnehagen.

KRONIKK: Med stor fortvilelse ser vi at satsingen på menn i barnehager nærmest har stoppet opp. Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene.

3 months ago
Barnehagelærarutdanningane skal bli enda betre

Da skal barnehagelærerutdanning bli enda bedre. Håper på mer fokus på mangfold, kjønn og likestilling.

Rammeplanen for barnehagelærarutdanninga er lite fleksibel, og uklår på nokre punkt, meiner fagmiljøa. No skal ei ekspertgruppe foreslå endringar. Målet er at framtidas barnehagebarn skal møte barnehagelærarar som er enda betre budde på arbeidskvardage...

3 months ago
(+) Lars (69) var først med å få barnehager ut og har ingen planer om å gi seg: – Når unger først er på tur er det ikke vanskelig å trigge nysgjerrigheten

Les om Lars Maaum som har vært en pioner for naturbarnehagen.

Det er nøyaktig 50 år siden Lars Maanum (69) begynte å arbeide med barn, unge og naturopplevelser. Fortsatt ser du ham i full fart på Vangen leirskole.

4 months ago
Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere

Her er det forslag til tiltak for rekrutterer mannlige lærere til grunnskolen. Bør noen av disse tiltakene også vuderes for rekruttering til barnehagelæreryrke?

I en nylig utgitt rapport kommer forskerne med flere forslag til tiltak og tiltaksområder som kan utredes og vurderes på nasjonalt nivå, men også ved den enkelte lærerutdanningsinstitusjon. Se oversikt over tiltak nederst i saken, skriver Utdanningsforskning.

« 1 of 2 »