3 days ago
Dronning Mauds Minne Høgskole

Barnehagelærerstudenten Morten har gjort seg gode refleksjoner om det å være mann i barnehagen.

Møt studenter og ansatte ved DMMH 🙂

1 week ago
FHI åpner for å prioritere barnehageansatte i vaksinekøen

Dette kan være godt nytt for ansatte i barnehagen. God helg til alle.

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

2 weeks ago
Knut Erland må forlate barnehagejobben i tre uker

Det kan være problematisk når jobb i barnehage ikke anses som samfunnskritisk.

­

3 weeks ago
Vi trenger flere flerkulturelle menn i barnehagen

- Vi ser etter rollemodeller, og prøver å se oss selv i andre. Derfor er det viktig å ha menn med flerkulturell bakgrunn i barnehagen, sier DMMH-studentene Michael Torgersen, Mohammed Azadzi og Filip Haug.

Vi trenger flere flerkulturelle menn i barnehagen - Det er viktig at menn med flerkulturell bakgrunn jobber i barnehagen, sier DMMH-studentene Mohammed Azadzi, Filip Haug og Michael Torgersen. De tre studentene har ulik bakgrunn. Filip ble adoptert fra Etiopia som 9 måneder gammel baby, av en norsk...

3 weeks ago
Isak er sjelden vare – bare en av ti som jobber i barnehager er menn

Flere menn vil utdanne seg til barnehagelærere i Tromsø.

Regjeringa har i mange år hatt et nasjonalt mål om å øke andelen menn i barnehagene til 20 prosent. De fleste steder har man fortsatt ikke klart dette, men Tromsø utmerker seg.

3 weeks ago

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt rekrutteringsprosjekt støttet av Kunnskapsdepartementet ved navn «Mangfold i lærerutdanningene». I den forbindelse har de laget en rekrutteringsvideo til barnehagelærerutdanningen.

3 weeks ago
Livet med den uutholdelige hemmeligheten – kjønnsinkongruens - trans - transpersoner

Barn legger ikke merke til kjønn- jobben i barnehagen har vært et fristed sier Martin.

Transpersoner krever bedre og hurtigere behandling, mens legene vil trekke i nødbremsen. Martin har brukt det meste av livet på å få lov til å leve som mann.

1 month ago
Ett kjønnspoeng på psykologi ga studieplass til 17 menn

Debatten om kjønnspoeng går. Les om erfaringer og strategier.

Høsten 2019 ble det gitt ett ekstrapoeng til menn ved opptak til psykologi ved universitetene i Oslo og Bergen. 17 menn fikk plass, mens 17 kvinner rykket ned.

1 month ago

Deler MIB -Trøndelag sitt innlegg. MIB fagdag planlegges - følg med!

1 month ago
Barnehager mot 2030

Minner om at det i dag er kick-off konferanse for regjeringens satsing på barnehagekvalitet mot 2030. Strømmes på www.regjeringen.no/barnehagermot2030.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ønsker å rette søkelyset mot kvalitet i barnehagene, og inviterer barnehagesektoren til en felles innsats for å løfte kvaliteten fram mot 2030.

« 1 of 4 »