Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Vi gratulerer alle menn med mannsdagen! Ha en fin dag. ... Se mereSe mindre

3 uker siden

Kommenter på Facebook

Ikke nå markering idag nei Jenny Selven Kine Aune Hanne Forbord Astrid Bakk. Æ å Jonas Knudsen Sandø e skuffa

MIB-Ringerike: Vi så behov for et nettverk i forbindelse med en overgrepssak.
I dag presenterer vi MIB-Ringerike som ledes av Rune Solsem, enhetsleder Hvervenmoen barnehage og Thor Vidar-pedagogisk leder Hønefoss barnehage - begge to jobber i kommunale barnehager i Ringerike kommune.

Hovedetableringen av MIB nettverket ble gjort i forbindelse med en større overgrepssak i Bergen der hovedverneombudet i Ringerike kommune tok kontakt med kommunalsjef for sektor barn og unge med bakgrunn i henvendelser fra barnehageansatte som var bekymret for hvordan menn i våre barnehager hadde det etter overgrepssaken. Vi var et par mannlige ansatte i Ringerike kommune som hadde snakket en stund om å etablere et nettverk for menn i barnehage. Vi forhørte oss med Hole, Asker og Drammen kommune for å få innspill på hvordan de drev nettverket. Kommunalsjef og barnehagerådgiver drøftet temaet, samt hvordan vi skulle etablere et nettverk og veien videre, samme med oss. Hovedoppstart for nettverket var i 2016.

Hva er målsettingen med nettverket?
Målsettingen med nettverket var å etablere et forum for menn i barnehagene der man kan drøfte ulike caser, og være en møteplass for MiB. Etter hvert så man også verdien i et slikt nettverk for å beholde de mennene som jobber i barnehagene, både private og kommunale barnehager.

Hvordan er dere organisert?
Rune Solsem leder nettverket sammen med Thor Vidar Venåsen. Det er de som driver nettverket, kaller inn til møter og setter i gang aktiviteter for selve nettverket og for å markedsføre/synliggjøre. Det er faste nettverksmøter på kveldstid 2-3 ganger i året, pluss en sammenkomst før jul.
I de private og kommunale barnehagen er det ca: 25-30 menn som deltar, og blir invitert til møtet. Det er god oppslutning og interesse for nettverket.

Har dere noe støtte og/eller kontakt med kommunen eller fylkesmann?
Vi har hele veien hatt god støtte hos kommunalsjef for utdanning og familie (tidl. Barn og unge) og barnehagerådgiver Lars Erik Braaten. Vi mottok også likestillingsmidler fra fylkesmannen de 2 første årene. Dette har uteblitt etter omstilling til stor fylkeskommune, Viken. Dette bidro til at man kunne drive nettverket med ulike innkjøp(t-skjorter/gensere) og bevertning, samt frikjøp av oss to når vi var ute av barnehagen. Vi to har ikke mottatt noen form for lønn i de aktiviteter som har skjedd utenom arbeidstid, så dette er gjort på frivillig basis. Det er også viktig å si at vi har hatt støtte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund lokalt.

Hvilke aktiviteter har dere?
*Faste nettverksmøter
*Sammenkomst før jul
*Stand på Ringeriksdagen hvert år. Dette er en markedsdag for bedrifter og organisasjoner lokalt på Ringerike.
*Faste møter med kommunalsjef og barnehagerådgiver
*Innlegg for alle styrere i barnehagene i Ringerike
*Workshop for alle styrere i barnehagene i Ringerike
*Stand på yrkes- og rekrutteringsmesse
*Innlegg for Fagforbundets generalforsamling, Kongsberg
*Barnehagebesøk
*Hatt ansvaret for å organisere prosjekt «Lekeressurs» i Ringerike
*Etablert kontakt med videregående skole
*Fått medieomtaler lokalt, (Ringerikes blad) med fokus på av verdien av å få flere menn inn i barnehagene.

Tips til andre som vil starte opp MIB nettverk?
Når vi startet opp så vi et behov for et slikt nettverk. Vårt tips er å starte i det små med å etablere faste møtepunkt. Det er avhengig av at noen bidrar litt ekstra inn i nettverket for å skape engasjement. Så er det viktig å skape gode relasjoner til ledelsen inn i barnehagene for å bli fremsnakket og få flere menn i barnehagene, det er de til syvende og sist som skal ansette og etablere sin arbeidsstokk

Andre ting dere vil si noe om?
Vi håper på at det blir satt enda større fokus på å få ansatt flere menn i barnehagene på nasjonalt nivå. Og da mener vi at det må komme en politisk satsning som det var et forsøk på under den rødgrønne regjeringen med en målsetning på 20% mannlige ansatte i barnehagen. Da blir det også muligens satset enda mere lokalt, så ja takk- begge deler 

Ta kontakt med MIB Ringerike via: MIB Ringerike
Eller rune.solsem@ringerike.kommune.no
... Se mereSe mindre

MIB-Ringerike: Vi så behov for et nettverk i forbindelse med en overgrepssak. 
I dag presenterer vi MIB-Ringerike som ledes av Rune Solsem, enhetsleder Hvervenmoen barnehage og Thor Vidar-pedagogisk leder Hønefoss barnehage - begge to jobber i kommunale barnehager i Ringerike kommune. 
 
Hovedetableringen av MIB nettverket ble gjort i forbindelse med en større overgrepssak i Bergen der hovedverneombudet i Ringerike kommune tok kontakt med kommunalsjef for sektor barn og unge med bakgrunn i henvendelser fra barnehageansatte som var bekymret for hvordan menn i våre barnehager hadde det etter overgrepssaken. Vi var et par mannlige ansatte i Ringerike kommune som hadde snakket en stund om å etablere et nettverk for menn i barnehage. Vi forhørte oss med Hole, Asker og Drammen kommune for å få innspill på hvordan de drev nettverket. Kommunalsjef og barnehagerådgiver drøftet temaet, samt hvordan vi skulle etablere et nettverk og veien videre, samme med oss. Hovedoppstart for nettverket var i 2016.
 
Hva er målsettingen med nettverket? 
Målsettingen med nettverket var å etablere et forum for menn i barnehagene der man kan drøfte ulike caser, og være en møteplass for MiB. Etter hvert så man også verdien i et slikt nettverk for å beholde de mennene som jobber i barnehagene, både private og kommunale barnehager.
 
Hvordan er dere organisert?
Rune Solsem leder nettverket sammen med Thor Vidar Venåsen. Det er de som driver nettverket, kaller inn til møter og setter i gang aktiviteter for selve nettverket og for å markedsføre/synliggjøre. Det er faste nettverksmøter på kveldstid 2-3 ganger i året, pluss en sammenkomst før jul.
I de private og kommunale barnehagen er det ca: 25-30 menn som deltar, og blir invitert til møtet. Det er god oppslutning og interesse for nettverket. 
 
Har dere noe støtte og/eller kontakt med kommunen eller fylkesmann? 
Vi har hele veien hatt god støtte hos kommunalsjef for utdanning og familie (tidl. Barn og unge) og barnehagerådgiver Lars Erik Braaten. Vi mottok også likestillingsmidler fra fylkesmannen de 2 første årene. Dette har uteblitt etter omstilling til stor fylkeskommune, Viken. Dette bidro til at man kunne drive nettverket med ulike innkjøp(t-skjorter/gensere) og bevertning, samt frikjøp av oss to når vi var ute av barnehagen. Vi to har ikke mottatt noen form for lønn i de aktiviteter som har skjedd utenom arbeidstid, så dette er gjort på frivillig basis. Det er også viktig å si at vi har hatt støtte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund lokalt.
 
Hvilke aktiviteter har dere? 
*Faste nettverksmøter
*Sammenkomst før jul
*Stand på Ringeriksdagen hvert år. Dette er en markedsdag for bedrifter og organisasjoner lokalt på Ringerike.
*Faste møter med kommunalsjef og barnehagerådgiver
*Innlegg for alle styrere i barnehagene i Ringerike
*Workshop for alle styrere i barnehagene i Ringerike
*Stand på yrkes- og rekrutteringsmesse
*Innlegg for Fagforbundets generalforsamling, Kongsberg
*Barnehagebesøk
*Hatt ansvaret for å organisere prosjekt «Lekeressurs» i Ringerike
*Etablert kontakt med videregående skole
*Fått medieomtaler lokalt, (Ringerikes blad) med fokus på av verdien av å få flere menn inn i barnehagene.
 
Tips til andre som vil starte opp MIB nettverk?
Når vi startet opp så vi et behov for et slikt nettverk. Vårt tips er å starte i det små med å etablere faste møtepunkt. Det er avhengig av at noen bidrar litt ekstra inn i nettverket for å skape engasjement. Så er det viktig å skape gode relasjoner til ledelsen inn i barnehagene for å bli fremsnakket og få flere menn i barnehagene, det er de til syvende og sist som skal ansette og etablere sin arbeidsstokk
 
Andre ting dere vil si noe om?
Vi håper på at det blir satt enda større fokus på å få ansatt flere menn i barnehagene på nasjonalt nivå. Og da mener vi at det må komme en politisk satsning som det var et forsøk på under den rødgrønne regjeringen med en målsetning på 20% mannlige ansatte i barnehagen. Da blir det også muligens satset enda mere lokalt, så ja takk- begge deler 
 
Ta kontakt med MIB Ringerike via: https://www.facebook.com/MIB-Ringerike-548536128864584/ 
Eller rune.solsem@ringerike.kommune.noImage attachment

1 måned siden

Vi lurer på: Er det en god ide å gi menn utdanningstipend for å ta barnehagelærerutdanning? Kjør debatt! ... Se mereSe mindre

1 måned siden

Kommenter på Facebook

Absolutt ikke! Det er på lik linje med kjønnspoeng helt feil retning å gå i. Det er flere som har fokus i feil ende av problematikken; "få menn i barnehager". Vi trenger ikke bare flere menn vi trenger de riktige mennene i barnehagen. Det må satses mer i selve utdanningen, hvis man engasjerer de allerede studerende mennene vil de på sikt bli de beste ambassadørene for utdanningen. Slik Høgskolen på Vestlandet har gjort med MBSF.

Nei. Problemet er vell heller at kvinner ofte har lengre erfaring, så da får ofte de jobbene. Min mening.

Jaaaa, dwt er seff en god ide, den.beste ideen jeg hørt på lenge

Tull!! Hvis du skal ta den utdanningen så må du VILLE DET, ikke ta den fordi du får utdanningsstipend.

Det viktigste er gode ansatte på jobb, uansett kjønn. Men mulig at man kan legge inn ett ønske om antall menn i barnehagen.

Finnes det tilfeller der kvinner får utdanningstipend i mannsdominerte yrker?

View more comments

Vi lurer på: Er det en god ide å kvotere inn menn i barnehagelærerutdanningen? Kjør debatt! ... Se mereSe mindre

2 måneder siden

Kommenter på Facebook

Nei. Det er ikke mye vits så lenge karaktersnittet så lavt. Barnehagelærerutdanningen trenger mange løft før kvotering er nødvendig. Løft anseelsen

Her er det vel mer viktig at du brenner for yrket.

Uinteressant debatt. Løft statusen og lønna istedenfor. Jeg VILLE, derfor tok jeg utdanningen.

Nei, vil bare ha studenter som brender yrket

Vi deler MIB Rogaland sitt arrangement.Hei alle MiB’ere!
Vi inviterer til ny fagsamling fredag 13. Desember😊 Her er QR-koden til påmeldingen.

NB. Beklager damer, samlingen er forbeholdt menn😎

Meld dere på asap man, det kan fort bli fullt!
... Se mereSe mindre

Vi deler MIB Rogaland sitt arrangement.

2 måneder siden

MIB-Rogaland et aktivt nettverk!
Bjørn Arild Fuglesten er leder i MIB-Rogaland, et svært aktivt nettverk som har vokst frem med initiativ fra grasrota. Mennibarnehagen.no har hatt en samtale med Bjørn Arvid om hvordan nettverket har kommet i stand og hvilke grep nettverket har tatt for å skaffe midler og å få til aktiviteter.
Bjørn Arild forteller at det er en gjeng med menn som sammen drifter nettverket MIB-Rogaland. De som arbeider sammen er ansatte og studenter ved UiS, fagarbeider i barnehage og konsulent i kommuneadministrasjonen. Bjørn Arvid arbeider selv med utdanning av barne- og ungdomsarbeidere og er utdannet barnehagelærer. Det er viktig at vi har med menn fra ulike arenaer for å rekrutterer flere til arbeide med de yngste barna. Samtidig er det veldig viktig å samarbeide med kommuner og fylkesmenn for å skaffe finansiering til drift og samlinger. I Rogaland har vi kontakter hos fylkesmann som ser verdien av arbeidet vi gjør og er villig til å bevilge midler. Vi er i dialog om hvordan vi kan bidra sammen for å rekruttere og beholde menn i yrket og utdanning. Det står tross alt i ulike strategidokument at både barnehageeiere og myndighet skal sørge for større kjønnsbalanse blant ansatte i Norske barnehager. At vi menn selv tar initiativ til nettverk og arrangementer er svært viktig. Å normaliserer det å være menn i barnehagen er vesentlig. På den andre siden er det fortsatt få menn i forhold til kvinner og derfor er det viktig at menn kan ha et nettverk hvor man kan møtes og samtidig fagliggjøre arbeid i barnehagen. Drømmen er å få til to årlige samlinger i regi av MIB-Rogaland og at vi får midler og anledning til å være tilstede på utdanningsmesser, i samarbeid med fylkesmann og kommuner. Ta gjerne kontakt med nettverket Menn i barnehage Rogaland mibrogaland@gmail.com eller besøk FB siden: Menn i barnehagen - Rogaland
... Se mereSe mindre

MIB-Rogaland et aktivt nettverk! 
Bjørn Arild Fuglesten er leder i MIB-Rogaland, et svært aktivt nettverk som har vokst frem med initiativ fra grasrota. Mennibarnehagen.no har hatt en samtale med Bjørn Arvid om hvordan nettverket har kommet i stand og hvilke grep nettverket har tatt for å skaffe midler og å få til aktiviteter. 
Bjørn Arild forteller at det er en gjeng med menn som sammen drifter nettverket MIB-Rogaland. De som arbeider sammen er ansatte og studenter ved UiS, fagarbeider i barnehage og konsulent i kommuneadministrasjonen. Bjørn Arvid arbeider selv med utdanning av barne- og ungdomsarbeidere og er utdannet barnehagelærer. Det er viktig at vi har med menn fra ulike arenaer for å rekrutterer flere til arbeide med de yngste barna. Samtidig er det veldig viktig å samarbeide med kommuner og fylkesmenn for å skaffe finansiering til drift og samlinger. I Rogaland har vi kontakter hos fylkesmann som ser verdien av arbeidet vi gjør og er villig til å bevilge midler. Vi er i dialog om hvordan vi kan bidra sammen for å rekruttere og beholde menn i yrket og utdanning. Det står tross alt i ulike strategidokument at både barnehageeiere og myndighet skal sørge for større kjønnsbalanse blant ansatte i Norske barnehager. At vi menn selv tar initiativ til nettverk og arrangementer er svært viktig. Å normaliserer det å være menn i barnehagen er vesentlig. På den andre siden er det fortsatt få menn i forhold til kvinner og derfor er det viktig at menn kan ha et nettverk hvor man kan møtes og samtidig fagliggjøre arbeid i barnehagen. Drømmen er å få til to årlige samlinger i regi av MIB-Rogaland og at vi får midler og anledning til å være tilstede på utdanningsmesser, i samarbeid med fylkesmann og kommuner. Ta gjerne kontakt med nettverket Menn i barnehage Rogaland mibrogaland@gmail.com eller besøk FB siden: https://www.facebook.com/MiBRogaland

2 måneder siden

Load more