1 week ago
Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere

Her er det forslag til tiltak for rekrutterer mannlige lærere til grunnskolen. Bør noen av disse tiltakene også vuderes for rekruttering til barnehagelæreryrke?

I en nylig utgitt rapport kommer forskerne med flere forslag til tiltak og tiltaksområder som kan utredes og vurderes på nasjonalt nivå, men også ved den enkelte lærerutdanningsinstitusjon. Se oversikt over tiltak nederst i saken, skriver Utdanningsforskning.

1 week ago
Får 6 millioner for å skaffe flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn

Les mer om satsing ved HVL

Høgskulen på Vestlandet får 6 millioner kroner til å lede arbeidet med å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn.

2 weeks ago

Innspillsmøtet om rekruttering av menn til arbeid i barnehagen er gjennomført.

Regjeringen skal legge fram en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked i første halvdel av 2021. Rekruttering av menn til barnehagelærerutdanning og yrke vil være en viktig del av strategien. Kulturdepartementet og Bufdir inviterte derfor til et møte for å få innspill til arbeidet. Tilstede var representanter fra praksisfelt, utdanningen, forvaltning og bransjen, samt andre ... See more