2 years ago

Kjære lesere. MIB siden er ikke i drift da vi ikke har fått tilført nye driftsmidler for 2022. Vi beklager dette men arbeider for at siden kan relanseres. Vi takker for alle tilbakemeldinger og interesser for siden. Vi håper på fornyet interesse for saken og flere tiltak i kjølvannet av mannsutvalget.

2 years ago

Vi ønsker våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

2 years ago

2 years ago

Vi gratulerer Bjørn Erik Thon som likestilling og diskrimineringsombud. Kanskje ombudet vil løfte fram MIB arbeidet?

2 years ago

Gratulerer med mannsdagen i dag til alle menn i barnehagen!

2 years ago

Menn må vise fram det de gjør i barnehagen hevdes det.

2 years ago

I morgen blir det fagdag for menn i Trøndelag.

2 years ago

Utdanningsnytt har laget en temaserie om MIB. Les mer her:

2 years ago

Det er flere menn i private barnehager- hvorfor er det slik?

2 years ago

Jeg etterlyser handlingsplan igjen og igjen… fint media setter det på dagsordenen da..