Om siden

DMMH har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å drifte mennibarnehagen.no. Oppdraget kom i kjølvannet av «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2009- 2011». Intensjonen var da å lage et nettsted som var en erfaringsdelingsarena for alle de som arbeider for flere menn i norske barnehager og i utdanningen. DMMH fikk fornyet tillit gjennom handlingsplan «likestilling 2014» og selv om også denne handlingsplanen har utløpt velger Utdanningsdirektoratet å støtte tiltaket slik at sidene kan bestå. Vi håper siden vil være til nytte og inspirere til å sikre at barn og voksne i barnehagen får oppleve større mangfold i personalgruppen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller du ønsker å publisere saker.

3 kommentarer til Om siden

 1. Olav østvold sier:

  Minner om at MiB sida ble starta av Åge Jakobsen våren 1994. Undertegnede lagde men i childcare MiC sidene på engelsk, basert på Åges arbeid halvåret etterpå. Åge lagde Logoen. Mib og Mic la malen for andre tilsvarende sider verden rundt. USAs Men in ECE er en direkte avlegger. Dagens nettsider er mao «barnebarn» av de opprinnelige sidene.
  Olav Østvold
  Førskolelærer siden 1976.

 2. Olav østvold sier:

  Her er innlegget på mib facebook

  Minner om at MiB ble starta som et resultat av konferansen på .Atlantic hotell i Stavanger 28-31 januar 1994. Her møttes 150 mannlige førskolelærere i tre dager. Konferansen ble åpnet av Trond Viiggo Torgersen og blant de som holdt seminarer fant man også mannsforsker Jørgen Lorentzen, Lars .Maanum, Tommy Nilsen og selvsagt Åge Jakobsen. Da vi dro hjem etter seminaret var alle tent på ifeen om et forum MiB! Åge lagde kjapt et nettsted, verden første i sitt slag. Jeg oversatte å lagde nettstedet Men in. Childcare. Undertegnedes barnehage i Risør hadde i en lang periode over 50% menn’ etter en aktiv periode i MiB der tilsvarende grupperinger ble starta i over tjue land gikk MiB inn i en «roligere» periode,. Logoen som brukes den dag i dag stammer fra 1995. Selv forlot jeg barnehagen eter 25 år og fortsatte i skolen, stort sett som kontaktlærer i førsteklasse. MEN har en drøm om å gå tilbake til barnehage før jeg er pensjonist. Den første mannlige førskolelæreren i landet ble uteksaminert i 1969. Vår yrkesgruppe er mao av nyere dato.

Legg inn en kommentar