Om siden

DMMH har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å drifte mennibarnehagen.no. Oppdraget kom i kjølvannet av «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2009- 2011». Intensjonen var da å lage et nettsted som var en erfaringsdelingsarena for alle de som arbeider for flere menn i norske barnehager og i utdanningen. DMMH fikk fornyet tillit gjennom handlingsplan «likestilling 2014» og selv om også denne handlingsplanen har utløpt velger Utdanningsdirektoratet å støtte tiltaket slik at sidene kan bestå. Vi håper siden vil være til nytte og inspirere til å sikre at barn og voksne i barnehagen får oppleve større mangfold i personalgruppen.

MiB ble startet som et resultat av konferansen på Atlantic hotell i Stavanger 28-31 januar 1994. Her møttes 150 mannlige førskolelærere i tre dager. Konferansen ble åpnet av Trond Viggo Torgersen og blant de som holdt seminarer fant man også mannsforsker Jørgen Lorentzen, Lars Maanum, Tommy Nilsen og selvsagt Åge Jakobsen. Etter seminaret var flere tent på ideen om et forum MiB! Åge lagde et nettsted, verden første i sitt slag. Olav Østvold oversatte å lagde nettstedet Men in Childcare. Den originale logoen stammer fra 1995.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller du ønsker å publisere saker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.