Hvordan rekruttere?

Dette er først og fremst en lederoppgave. Vår erfaring er at satsingen på flere menn i barnehagen må være forankret i ledergruppen og hos barnehageeier. Da vil det gi leder i barnehagen den nødvendige trygghet på å rekruttere en mann som muligens har mye mindre erfaring enn en kvinne. I rekrutteringsprosesser har vi sett at menn blir motivert av funksjoner som har et tydelig ansvar og gir dem muligheten til å påvirke. I tillegg blir menn motivert av et faglig aktivt miljø.
Robert Ullmann, Daglig leder, Stiftelsen Kanvas

– Bevisst jobbing med stillingsannonnser. Hva vekker interessen for en mannlig søker?
– Profilering av barnehagen.
– Beskriv hva barnehagen kan tilby arbeidstakere.
– Søk etter menn.
– Ansett flere enn en.
– Ved utvelgelse hvor det er likt mellom en dame og en mann, velges mannen.
Anna Ingeborg Hegerberg leder ved Granåsen barnehager

I en utlysningsprosess er det avgjørende at stillingsannonsene appellerer til begge kjønn, og at søknader fra menn leses 2 ganger. Dette kan følges opp ved å kalle inn flere mannlige søkere til intervju. Ved like kvalifikasjoner, velges menn. Det å ha en mangfoldstanke er viktig, og man må sørge for at det skapes et miljø også blant menn. Det må derfor være flere enn bare en eller to menn.
Anita Gaustad, Daglig leder, Solbakken barnehage

Vi må være synlig i forhold til yrkesveiledning/stand på ungdomsskolen, videregående skole og høgskole/ universitet. Barnehager med menn må være synlig i nærmiljøet. Dette vil gi økt etterspørsel fra mannlige studenter og menn som ønsker seg inn i barnehageyrket. Annonsere etter menn og ha en klar tanke på hva vi ønsker å vektlegge. Vi må, i et slikt yrke, kunne skape nysgjerrighet og interesse Markedsføre et innhold som også appellerer til menn. Vise et ønske om menn gjennom å skaffe seg oppmerksomhet i media, på seminar og hos samarbeidspartnere som en del av et godt pedagogisk eller tematisk innhold.
Anders Dishington, Daglig leder i Prestelva barnehage

1 svar til Hvordan rekruttere?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.