Hvordan beholde?

Menn har vanskelig for å identifisere seg med en dominerende kvinnekultur. For at menn skal bli værende i sitt yrke i barnehagen er avhengig av organisasjonskultur. Kulturen bør blant annet kunne verdsette ulikheter der medarbeidere med ulike ferdigheter utfyller hverandre. Ofte vil det være nødvendig å fokusere på hva som skal til for å skape en kjønnsnøytral arbeidsplass.
Robert Ullmann, Daglig leder, Stiftelsen Kanvas

– Skap et miljø for flere menn.
– Vær bevisst på det fysiske miljøet inne som for eksempel sanitærforhold og pauserom.
– La menn være sammen i stedet for å spre dem.
– Aktiv jobbing med holdinger og verdier knyttet til likestilling i hele personalgruppen; eksempel ta et oppgjør med kvinnekulturen, gi rom for at menn kan definere omsorg etc.
– Tilgjengelig, aktuell litteratur.
– Dokumentasjon godt synlig for alle brukergrupper.
Anna Ingeborg Hegerberg er leder ved Granåsen barnehager

Det er viktig å ha et arbeidsmiljø og en organisasjon som både menn og kvinner finner sin plass i. På likeverdig arbeidsplass setter man sammen team ut i fra et mangfold og egenskaper fremfor kjønn. Det er av stor betydning at menns roller er likeverdige med kvinners roller. Viktig å unngå at man i et mindretall føler seg som en kuriositet i en sterk kvinnekultur.
Anita Gaustad Hermansen, Daglig leder, Solbakken barnehage

Flere menn i barnehagen vil skape et miljø for menn å være i og for de små barnehagene med få menn kan det være av stor interesse med et nettverk. Menn må få slippe til med sitt og sette preg på innhold og metode
Personalet må være bevisst:
Problemet med å være i mindretall
Tradisjonspregede aktiviteter i barnehagen
Feminin arena hvor det kan være vanskelig å komme med andre innspill
Hvem definerer pedagogikk, kjønnsrollene, arbeidsmåter, holdninger, normer og verdier?
Det å tørre å tenke annerledes
Anders Dishington, Daglig leder i Prestelva barnehage

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.